Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
• Tennis - Girls Varsity vs. Arvada 3:30 PM
• Baseball - Varsity vs. Arvada 4:00 PM
• Lacrosse - Boys JV vs. Alexander Dawson 4:30 PM
• Baseball - JV vs. Arvada 6:15 PM
• Lacrosse - Boys Varsity vs. Alexander Dawson 7:00 PM
3
• Soccer - Girls JV vs. Standley Lake 3:30 PM
• Baseball - JV vs. Golden 4:00 PM
• Soccer - Girls Level 3 vs. Denver East 4:00 PM
• Baseball - Varsity vs. Golden 4:30 PM
• Soccer - Girls Varsity vs. Conifer 5:00 PM
• Lacrosse - Girls JV vs. Regis Jesuit 5:30 PM
• Lacrosse - Girls Varsity vs. Regis Jesuit 7:00 PM
4
• Lacrosse - Boys JV vs. Air Academy 4:00 PM
• Baseball - Varsity vs. Standley Lake 4:00 PM
• Baseball - JV vs. Standley Lake 4:00 PM
• Lacrosse - Boys Varsity vs. Air Academy 6:00 PM
5
• Soccer - Girls Varsity vs. Smoky Hill 4:00 PM
• Soccer - Girls JV vs. Smoky Hill 5:30 PM
• Lacrosse - Girls Varsity vs. Arapahoe High School 5:30 PM
• Lacrosse - Girls JV vs. Arapahoe High School 7:30 PM
6
• Soccer - Girls Level 3 vs. Columbine 4:00 PM
• Lacrosse - Girls Varsity vs. St. Mary's Academy 4:00 PM
• Baseball - JV vs. Columbine 4:30 PM
7
• Lacrosse - Girls Varsity vs. Valor Christian 10:00 AM
• Baseball - JV vs. Valor Christian 11:00 AM
• Lacrosse - Boys Varsity vs. St. Mary's @ Saint Mary's High School Bus1:30PM 4:00 PM
8
9
• Baseball - JV vs. Mead 3:30 PM
• Baseball - Varsity vs. Ponderosa 4:00 PM
• Baseball - Level 3 vs. Mead 5:30 PM
10
• Lacrosse - Boys Varsity vs. Windsor 7:00 PM
11
• Soccer - Girls Varsity vs. Durango Bus9:30AM 7:30PM CommentsGame play 5:30 PM
12
• Tennis - Girls Varsity vs. Tba, Evergreen
13
• Tennis - Girls Varsity vs. Tba, Evergreen
14
• Soccer - Girls Varsity vs. Air Academy 1:00 PM
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31